Vorstellungen des Buches "La bellezza disarmata"

01 Januar
09.01.2020 | 18:00 | Polonia / Poland / Polska | Breslavia / Wrocław
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prezentacja książki "Bezbronne piękno", ks. Juliána Carróna

Scheda evento